Ημερομηνία

Ενημερωτικός  Οδηγός για την υποβολή αίτησης συμμετοχής των Επιχειρήσεων στο “ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” της Πράξης «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Δείτε εδώ τον Ενημερωτικό  Οδηγό για την υποβολή αίτησης συμμετοχής των Επιχειρήσεων στο “ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” της Πράξης «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»