Ημερομηνία

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Β΄ κύκλου για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204

Στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με ΚΔΩ.ΟΠΣ 5179204, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης Β΄ κύκλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Έναρξη Β΄ κύκλου Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

21/06/2022 και ώρα 00:00:01.

Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

20/07/2022 και ώρα 23:59:00

Δεδομένου ότι στον Α’ κύκλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» επιλέχθηκαν 835 υποψήφιοι, ως επιτυχόντες κατά την διαδικασία επιλογής ωφελούμενων,

ο Β΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων αφορά την επιλογή 165 ωφελούμενων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 1.000 ωφελούμενων.

Επιπλέον, για τη δημιουργία Μητρώου Επιλαχόντων θα επιλεγούν 250 ωφελούμενοι (το 25% των συνολικών θέσεων του Έργου).

Στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες της Α΄ Πρόσκλησης να επανυποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα https://training.morias-aota.gr/