Ημερομηνία

Πίνακας προσληφθέντων σύμφωνα με την υπ. αριθ. 437/21-04-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΣΜΕ

Δείτε εδώ τον πίνακα των προσληφθέντων: