Ημερομηνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με επτά (7) άτομα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με επτά (7) άτομα για την εκπόνηση των επιμέρους μελετών που απαιτούνται για την «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Επ. ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ (Χ.Θ. 5+200 – Χ.Θ. 6+450) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ-ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ – ΈΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Χ.Θ.5+200-Χ.Θ.10+160 – Β ́ ΦΑΣΗ)», στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης” Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.