Ημερομηνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου, με δύο (2) άτομα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου, με δύο (2) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 10/06/2022 Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ» μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης και της «ΜΟΡΙΑΣ A.E. – Α.Ο.Τ.Α.».