Ημερομηνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου, με δύο (2) άτομα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου, με δύο (2) άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 22/06/2022 Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του Υποέργου «Υποστήριξη στη λειτουργία του Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και της «ΜΟΡΙΑΣ A.E. – Α.Ο.Τ.Α.»