Προγραμματική μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ για ωρίμανση μελετών έργων στην Π.Ε. Αρκαδίας

Ημερομηνία

Προγραμματική μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ για ωρίμανση μελετών έργων στην Π.Ε. Αρκαδίας

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε σήμερα Τρίτη 5 Ιουλίου προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 350.798,98 ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ, αποτελεί η ωρίμανση των έργων οδικής ασφάλειας στην Π.Ε. Αρκαδίας, προκειμένου αυτά να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα.