Ημερομηνία

Υπογραφή Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 06-06-2022 υπογράφηκαν Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την πράξη “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Αρχαίας Φενεού, Ματίου Πανοράματος Π.Ε. Κορινθίας”.