Ημερομηνία

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ

Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 1η Ιουνίου, υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Μοριάς” Α.Ε. – ΑΟΤΑ.

Στη σημερινή συνεδρίαση, εγκρίθηκαν τα παρακάτω θέματα.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 του Ν.4412/2016 και 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού  «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού Δήμου Λουτρακίου –  Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α.» για την πράξη: “Οργάνωση και Λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Info Kiosk) στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”

Έγκριση σύναψης και την αποδοχή της σκοπιμότητας και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 του Ν.4412/2016 και 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πράξη: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΙΒΕΡΙ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΟΥΛΙΘΡΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, ΤΜΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΟΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ”

Έγκριση σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023», βάση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 172618/25-05-2022 αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας.

Έγκριση σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου», βάση του υπ’ αριθμ πρωτ. 170425/23-05-2022 αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας.

Έγκριση σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την πράξη “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Αρχαίας Φενεού, Ματίου Πανοράματος Π.Ε. Κορινθίας”, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων έως δώδεκα (12) μήνες.

Έγκριση του σχεδίου Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την πράξη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Info Κiosk) ΣΤO ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων έως δώδεκα (12) μήνες.

Έγκριση σύναψης σύμβασης για την εκπόνηση μιας αναλυτικής πρότασης Προγράμματος Δημοσιότητας (Media Plan), στα πλαίσια της από 15/04/2021 Προγραμματικής Σύμβασης για το Υποέργο 5 «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΔΙΤ»

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020».

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020».

Με θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση σύναψης και την αποδοχή της σκοπιμότητας και των όρων Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 του Ν.4412/2016 και 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, μεταξύ του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου» & του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» για την πράξη: “ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ “