Ημερομηνία

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  της Εταιρείας «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Δείτε εδώ την πρόσκληση