Ημερομηνία

Έγκριση του Πρακτικού Τελικής Βαθμολόγησης των συμμετεχόντων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

  Έγκριση του Πρακτικού Τελικής Βαθμολόγησης των συμμετεχόντων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την πράξη “Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ολοκλήρωση των μελετών κατά τμήματα του οδικού άξονα Κιβέρι – Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Κυπαρίσσι ” τμήμα: “Έξοδος Ξηροπήγαδου – όρια Αρκαδικού Χωριού”.