Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ

Ημερομηνία

Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ

Δύο προγραμματικές συμβάσεις με τον “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας σήμερα Πέμπτη 19 Μαΐου, στην Τρίπολη.

Συγκεκριμένα, η πρώτη σύμβαση -μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην Διεύθυνση Τεχνικών Εργων έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η δεύτερη, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ αφορά στην συμβουλευτική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Κορινθίας για την ωρίμανση μελετών κατά την περίοδο 2022 – 2023.